บทที่ 2 ประเภทของเครื่องดนตรีไทย

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย


แบ่งเป็น 4 ประเภท
โดยแบ่งตามวิธีการบรรเลง ดังนี้
      1. เครื่องดีด เป็นเครื่องสายที่บรรเลงด้วยการดีด ได้แก่ จะเข้ พิณน้ำเต้า พิณเพี้ยะ หรือพิณเปี้ย ซึง และพิณอีสาน เป็นต้น
ตัวอย่างเครื่องดีด จะเข้

      2. เครื่องสี เป็นเครื่องสายที่บรรเลงด้วยการสี ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย และสะล้อ (เครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ)
ตัวอย่างเครื่องสี ซอด้วง

      3. เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงด้วยการนำวัสดุมากระทบกัน มีทั้งประเภทดำเนินทำนอง และเครื่องกำกับจังหวะ ทั้งที่ตีด้วยไม้ และตีด้วยมือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ3.1 เครื่องตีทำด้วยไม้ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กรับ เป็นต้น

ตัวอย่างเครื่องตี (ไม้) ระนาดทุ้ม
      3.2 เครื่องตีทำด้วยโลหะ ได้แก่ ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวง ฆ้องราว ฆ้องต่าง ๆ ฉาบ และ ฉิ่ง

ตัวอย่างเครื่องตี (โลหะ) ฉิ่ง

      3.3 เครื่องตีขึงหนัง ได้แก่ ตะโพน กลองทัด กลองชาตรี รำมะนา โทน เปิงมาง กลองแขก ฯลฯ เครื่องดนตรีขึงหนัง ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะ โดยบรรเลงเป็นหน้าทับต่าง ๆ

ตัวอย่างเครื่องตี (หนัง) เปิงมาง          4. เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรี ที่ต้องใช้ลมเป่าให้เกิดเสียง ได้แก่ ปี่ และขลุ่ยต่าง ๆ
ตัวอย่างเครื่องเป่า ปี่ใน

ที่มา : http://ebook.mtk.ac.th/main/forum_posts.asp?TID=1828

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Nation Channel : ข่าวเด่น!!!